O klubu

Tenis gotovo sodi med tiste športne panoge, ki so v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih doživljale izredno hiter razvoj, v svoje vrste pa mu je uspelo pritegniti vse starostne kategorije. Verjetno ni veliko športov, ki bi se v tako kratkem času uveljavili na rekreativnem, tekmovalnem in organizacijskem področju. Z izgradnjo igrišč in pripadajočo infrastrukturo, ustanovitvijo klubov in športnih društev so bili zagotovljeni osnovni pogoji za razvoj rekreativnega in tekmovalnega tenisa.

Teniški klub Krka Otočec je pričel samostojno s svojimi aktivnostmi v zimskem obdobju sezone 1997/ 98, v istem letu 1998 pa je pod svoje okrilje sprejelo celotno dejavnost nekdanjega in zelo uspešnega Teniškega kluba Krka Novo mesto. Program dejavnosti kluba zajema obsežen program teniške šole, programe tekmovalnih in predtekmovalnih selekcij, organizacijo domačih in mednarodnih teniških tekmovanj, organizacijo strokovnih izobraževanj in seminarjev ter programe rekreativnega tenisa in teniških tečajev za vse starosti. Smo edini in najbolje organiziran teniški klub na Dolenjskem, ki ima razvit močan tekmovalni pogon v vseh starostnih kategorijah (12, 14, 16 in 18 let ter člani).

Poslanstvo kluba

Naš osnovni namen je preko programov Teniške šole in preko programov na tekmovalnem področju vzgojiti domače mlade tekmovalce, preko vseh dejavnosti pa se trudimo teniški šport približati širšemu okolju dolenjske regije, v kateri delujemo. S svojimi programi želimo vzpostaviti tesno sodelovanje z ostalimi slovenskimi teniškimi klubi oziroma vzbuditi pozornost širše slovenske teniške populacije. Delujemo v tesnem sodelovanju s Športno rekreacijskim centrom Terme Krka – Hoteli Otočec.

Osnovni podatki

  • Naziv kluba: Teniški klub Krka Otočec
  • Naslov: Grajska cesta 2, 8222 Otočec
  • Telefon:  041 922 084 (za potrebe kluba in ne za rezervacijo igrišč)
    rezervacija igrišč poteka na strani https://otocec.sportifiq.com/
  • Spletne strani: www.tenis-krka.org
  • E-mail: tk.krka.otocec@gmail.com
  • Facebook: TK Krka Otočec

Organi kluba

  • Predsednik kluba: Vinko Zupančič